HERE HERE HERE HERE HERE  

Miten merkonomiksi?

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin voi suorittaa näyttötutkintona joustavasti työn ohessa. MJK-instituutti on erikoistunut työssäkäyvien aikuisten liiketalousosaamisen kehittämiseen.

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan omassa työssä riippumatta siitä, onko tiedot ja taidot hankittu työssä, opiskelussa tai harrastuksissa.

Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan siten, että se on suoritettavissa tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen näyttösuunnitelman, johon kirjataan mitä tutkintoon tai tutkinnon osiin liittyviä näyttöjä aikoo antaa sekä missä, milloin ja millä tavoin hän ne antaa.

Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa. Opetusjärjestelyt pyritään myös sovittamaan tutkintoa suorittavan elämäntilanteeseen. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa joustavasti työn ohella.

Nuoret voivat hakeutua opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa yhteishaun kautta. Lisätietoa Opetushallituksen verkkopalvelusta osoitteesta www.oph.fi.

Sivuston ylläpitäjä: MJK-instituutti. Ota yhteyttä!