HERE HERE HERE HERE HERE  

Mitä valmistumisen jälkeen?

Liiketalouden perustutkinnon jälkeen voit kehittää osaamistasi edelleen erilaisten jatko-opintojen avulla. Sitä ennen kannattaa muistaa hakea ammattitutkintostipendi kiitokseksi hyvin suoritetusta tutkinnosta.

Ammattitutkintostipendi

Tutkintotodistuksen saatua sinulla on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Stipendin myöntää ja maksaa Koulutusrahasto. Stipendi on suuruudeltaan 365 euroa.

Stipendin saamisehdot:

  • Sinulla on tutkintotodistus näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
  • Olet alle 64-vuotias.
  • Sinulla on työkokemusta vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan.

Stipendi on haettava vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.

Lue lisää Koulutusrahaston sivuilta.


Jatko-opinnot

Liiketalouden perustutkinto avaa uusia mahdollisuuksia jatkaa opiskelua. Näyttötutkinnon suoritettua sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin alasta riippumatta. Kaupan ja hallinnon koulutusalalla tutkintonimike ammattikorkeakouluissa on tradenomi. Merkonomille tradenomiopintojen laajuus vaihtelee ammattikorkeakoulukohtaisesti.

Yliopistoilla on mahdollisuus halutessaan todeta, että näyttötutkinto on antanut riittävät tiedot ja valmiudet jatkaa opintoja ylipistossa (yliopistoasetus).

Merkonomitutkinnon jälkeen ammatillista osaamista voi syventää MJK-instituutissa. MJK-instituutti tarjoaa koulutusta johtamisen, myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja yrittäjyyden alalta.

MJK-instituutin rinnalla toimiva Multitrain Oy järjestää lyhytkoulutuksia ajankohtaisista ja tutkintokoulutuksia täydentävistä aihealueista.

Tutustu tarkemmin MJK-instituutin ja Multitrain Oy:n monipuoliseen tarjontaan.

Sivuston ylläpitäjä: MJK-instituutti. Ota yhteyttä!